Ρομποτική για Παιδιά

March 9, 2023

Τι είναι η Ρομποτική;
Η Ρομποτική αποτελεί εκπαιδευτική και ψυχαγωγική δραστηριότητα, γιατί συνδυάζει μοναδικά τη μάθηση με τη δίψα του παιδιού για παιχνίδι, δημιουργώντας έτσι μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία.

Η Ρομποτική αποτελεί σήμερα έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της επιστήμης, με εφαρμογές σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής μας, όπως η ιατρική, η βιομηχανία, η εξερεύνηση του διαστήματος, η έρευνα, η εργασία και η καθημερινή ζωή: “έξυπνα” αυτοκίνητα, “έξυπνα” σπίτια, “έξυπνα” κτίρια και σε πολλές άλλες εφαρμογές και συσκευές!

Τώρα, η ρομποτική βρίσκει τη θέση της και στην εκπαίδευση, με την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων, πακέτων, εφαρμογών και δραστηριοτήτων που, αν και μοιάζουν με παιχνίδι, επιτρέπουν στα παιδιά να εμπνευστούν, να εξερευνήσουν και να δημιουργήσουν.

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική, ως εκπαιδευτική διαδικασία, πυροδοτεί την ευχάριστη, αποτελεσματική και δια βίου μάθηση. Οι πρακτικές λύσεις ενεργοποιούν τη φυσική επιθυμία των παιδιών να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν.

Η ενασχόληση με τη Ρομποτική ενέχει δύο ειδών δραστηριότητες: μια κατασκευαστική και μια προγραμματιστική. Έτσι, τα παιδιά μέσω της Ρομποτικής ενθουσιάζονται, ανακαλύπτουν, κατασκευάζουν , μαθαίνουν και αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες που τα βοηθούν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν με τον κόσμο γύρω τους, επιτρέποντάς τους να ανακαλύψουν τις δικές τους ικανότητες.

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική, αφενός είναι μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να εμπλακεί με δράση στην κατανόηση μιας επιστήμης του παρόντος και του μέλλοντος , αφετέρου μπορεί να αξιοποιηθεί από τους μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης για την κατανόηση και κυρίως την εμπέδωση, βασικών εννοιών κυρίως των θετικών επιστημών και άλλων γνωστικών αντικειμένων:

Ποιες προσωπικές ικανότητες αναπτύσσονται στα παιδιά;
Κοινωνικοποίηση / συνεργατική μάθηση
Αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση για τις ικανότητές τους
Λογική και Κριτική Σκέψη (σχέδιο κατασκευής – προγραμματισμός – δοκιμή κατασκευής – αξιολόγηση κατασκευής)
Φαντασία στη δημιουργία (χρόνος – χώρος – πόροι κατασκευής)
Επίλυση προβλημάτων και προκλήσεων
Αλγοριθμικός τρόπος σκέψης
Παρατηρητικότητα & Αντίληψη (εντοπισμός προβλημάτων στην κατασκευή και στον προγραμματισμό και επιδιόρθωση)
Καλλιτεχνικά ερεθίσματα απαραίτητα για την ανάπτυξή τους
Καινοτομία και νέες ιδέες (έρευνα για νέους τρόπους κατασκευής και προγραμματισμού)
Ενθουσιασμός για Μάθηση (Παροχή κινήτρων για μελέτη και ενασχόληση με την επιστήμη και την τεχνολογία)

Τι διδάσκεται στα μαθήματα Ρομποτικής;
Το μοντέλο S.T.E.M

Τι σημαίνει S.T.E.M.;

Πρόκειται για ακρωνύμιο από τα αρχικά των λέξεων:
Science, Technology, Engineering, Mathematics

Η εκπαιδευτική προσέγγιση “STEM” [Science, Technology, Engineering and Mathematics] αναφέρεται στη Φυσική, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά. Η καινοτομία όμως είναι και κάτι άλλο: είναι η πρωτοποριακή ιδέα της δημιουργίας που θα προκαλέσει τις ανθρώπινες αισθήσεις δίνοντας λύση σε δισεπίλυτα προβλήματα. Η Tέχνη, λοιπόν, και η απουσία της από το χώρο των επιστημών είναι που οδηγεί σε τετριμμένες λύσεις και περιορίζει τη δημιουργικότητα. Σε αυτό το σημείο έρχεται η τέχνη για να συμπληρώσει το παζλ της επιτυχίας: STEM + Art = STEAM. Με όλες αυτές τις θεματικές περιοχές ενοποιημένες, οι μαθητές έχουν μια ολοκληρωμένη αντίληψη και όχι κατακερματισμό γνώσης.

Επομένως, σε ένα εργαστήριο ρομποτικής, μπορεί ο μαθητής να έρθει σε επαφή:

Με τη Φυσική
Με αυτό τον τρόπο μελετά την κίνηση, τη μεταφορά ενέργειας και την τριβή μεταξύ των υλικών

Με τον Προγραμματισμό
Θα πρέπει να προγραμματίσει τους αισθητήρες και να κάνει το ρομπότ να κινείται σύμφωνα με κάποιον αλγόριθμο δίνοντάς του έτσι ψηφιακή νοημοσύνη

Με τη Μηχανική
Μαθαίνει να κατασκευάζει και να συναρμολογεί με ακρίβεια

Με τα Μαθηματικά
Καλείται να υπολογίσει εμβαδόν, μήκος ή περίμετρο, να μετρήσει διαστάσεις και να βρει αναλογίες

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι μια ισχυρή και ευέλικτη διδασκαλία μάθησης που ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες να κατασκευάσουν και να ελέγξουν ρομπότ χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες γλώσσες προγραμματισμού.

Η εκπαιδευτική Ρομποτική έχει θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό τομέα και στο συναισθηματικό (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) και κοινωνικό.

Επιπλέον, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής ρομποτικής οι σωστά εκπαιδευμένοι καθηγητές μας επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και άλλων κρίσιμων δεξιοτήτων των παιδιών, όπως:

• ομαδική εργασία
• επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση)
• διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου, παρουσίαση λύσης)
• προγραμματισμός
• δεξιότητες επικοινωνίας
• πολύτιμες νοητικές δεξιότητες (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη ).

Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να ασχοληθεί ένα παιδί με την ρομποτική;

Σύμφωνα με τους καθηγητές ρομποτικής στο εξωτερικό, ένα παιδί μπορεί να ξεκινήσει την ενασχόλησή του με τα ρομπότ από αρκετά νωρίς, ωστόσο τα 8 έτη είναι η ιδανική ηλικία. Πραγματική ικανοποίηση από τις νέες αυτές γνώσεις θα πάρουν τα παιδιά που έχουν φυσική προδιάθεση και ενδιαφέρον για τα ρομπότ όχι τόσο ως χρήστες, παρά ως κατασκευαστές, τα παιδιά δηλαδή που θέλουν να μάθουν πώς δουλεύει ένα ρομπότ και που θα ήθελαν να κατασκευάσουν το δικό τους. Το παιδί που έχει ασχοληθεί με τον προγραμματισμό και τη ρομποτική από τόσο νωρίς, θα διαχειριστεί πολύ πιο εύκολα τα Μαθηματικά και τη Φυσική, αργότερα, στο Γυμνάσιο.

 

Τί ψάχνεις για το παιδί σου;

Βρες ιδέες και προτάσεις για δραστηριότητες για το παιδί σου σε όλη την Ελλάδα!

Τί ψάχνεις για το παιδί σου;

Βρες ιδέες και προτάσεις για δραστηριότητες για το παιδί σου σε όλη την Ελλάδα!

Κατηγορίες

Γονείς/Μέλη

Πληροφορίες

Επιστροφή στην Αρχική

2023 Playday.gr – Οδηγός Δραστηριοτήτων για Παιδιά Όλων των Ηλικιών!

Επιστροφή στην Αρχική

2023 Playday.gr – Οδηγός Δραστηριοτήτων για Παιδιά Όλων των Ηλικιών!